23 May 2012

Watashi wa Tokyo e ikitai desu

Hikouki de Tokye e ikimasu

JAL
Tokyo
Tokyo
Densha de Tokyo kara Shinjuku made e ikimasu
Yamanote Line
Sore kara Shinjuku de Sushi o tabemasu
Sushi
Demo, Dare to Tokyo e ikimasuka? XD

Reactions:

0 comments:

Post a Comment